ویژگی های یک پروپوزال خوب

نوشتن پروپوزال پروپوزال نویسی پروپوزال کارشناسی ارشد ایران پروپوزال

پروپوزال یا پیشنهاد تحقیق یک طرح اولیه تحقیقاتی که با توجه به پارامترهایی از قبیل علاقه مندی، تخصص های فردی و دانشگاهی نوشته می شود. یک پروپوزال خوب زمانی محقق میگردد که دانشجو با دانش و مطالعه کافی به سراغ یک موضوع نوین و جدید برود و با مشورت استاد راهنمای خود، مساله ای که تاکنون به آن پرداخته نشده است را شناسایی و برای آن راهکاری که توجیح علمی داشته باشد، ارائه کند.در واقع در اینجا سه پرسش اصلی مطرح است:
1-  آنچه که ميخواهيد انجام دهيد، چيست؟
2-  چرا ميخواهيد آن را انجام دهيد؟
3-  چگونه آن را انجام خواهيد داد؟
4-  از چه معیارهایی برای اثبات ادعای خود میخواهید استفاده کنید؟

خروجی یک پروپوزال خوب، میتواند یک پایان نامه و مقاله خوب باشد. اگر بتوانید از پایان نامه خود یک مقاله ژورنالی استخراج کنید میتوانید دفاع بسیار راحتی داشته باشید. یک پروپوزال خوب و قوی از محتوای علمی معتبر برخوردار است و متناسب با آخرین تکنیک ها و پیشرفت های علمی تنظیم شده باشد. انسجام و شفافیت در قسمت های مختلف پروپوزال میتواند از دلایل مهم و اصلی تایید پروپوزال پس از خوانش اولیه توسط داروان باشد.

از این رو پیشنهاد میگردد موارد زیر در اولیت قرار داشته باشند:
1- انتخاب موضوعی که نوین و جدید باشد.
2- آخرین روش ها و متدهای ارائه شده مطالعه گردد.
3- بیان مساله کاملا تشریح گردد.
4- ایده و نو آوری توجیح علمی داشته باشد و حق مطلب را ادا کند.
5- پر کردن قسمت های مختلف پروپوزال با دانش کافی