پروپوزال یا پیشنهاد تحقیق یک طرح اولیه تحقیقاتی که با توجه به پارامترهایی از قبیل علاقه مندی، تخصص های فردی و دانشگاهی نوشته می شود. یک پروپوزال خوب زمانی محقق میگردد که دانشجو با دانش و مطالعه کافی به سراغ یک موضوع نوین و جدید برود و با مشورت استاد راهنمای خود، مساله ای که تاکنون به آن پرداخته نشده است را شناسایی و برای آن راهکاری که توجیح علمی داشته باشد، ارائه کند.در واقع در اینجا سه پرسش اصلی مطرح است:
1-  آنچه که ميخواهيد انجام دهيد، چيست؟
2-  چرا ميخواهيد آن را انجام دهيد؟
3-  چگونه آن را انجام خواهيد داد؟
4-  از چه معیارهایی برای اثبات ادعای خود میخواهید استفاده کنید؟

خروجی یک پروپوزال خوب، میتواند یک پایان نامه و مقاله خوب باشد. اگر بتوانید از پایان نامه خود یک مقاله ژورنالی استخراج کنید میتوانید دفاع بسیار راحتی داشته باشید. یک پروپوزال خوب و قوی از محتوای علمی معتبر برخوردار است و متناسب با آخرین تکنیک ها و پیشرفت های علمی تنظیم شده باشد. انسجام و شفافیت در قسمت های مختلف پروپوزال میتواند از دلایل مهم و اصلی تایید پروپوزال پس از خوانش اولیه توسط داروان باشد.

از این رو پیشنهاد میگردد موارد زیر در اولیت قرار داشته باشند:
1- انتخاب موضوعی که نوین و جدید باشد.
2- آخرین روش ها و متدهای ارائه شده مطالعه گردد.
3- بیان مساله کاملا تشریح گردد.
4- ایده و نو آوری توجیح علمی داشته باشد و حق مطلب را ادا کند.
5- پر کردن قسمت های مختلف پروپوزال با دانش کافی